yasal koşullar

internet sitesi yasal kullanım koşulları

showhow resmi internet sitesi’ndeki (site) “yasal kullanım koşulları”nı dikkatle incelemenizi rica ederiz. bu site’yi ziyaret ederek bu dokümanda bulunan koşulları kabul etmektesiniz. site yasal kullanım koşulları  değiştirilebilir. değişiklikler sitede yayımı ile yürürlüğe girer. sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. bu yüzden lütfen bu şartları zaman zaman kontrol ediniz. zira site’yi kullanmaya devam etmeniz değiştirilen şartları da kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. site’ye doğru ve zamanında bilgi vermek için gereken her türlü makul çaba tarafımızca gösterilmektedir. yine de burada verilen bilgilerin her zaman güncel olduğu veya her türlü bilgiyi içerdiği düşünülmemelidir. bu nedenle site’deki bilgilerin güncelliği, doğruluğu hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

güvenlik kuralları

bu internet sitesi herkese açıktır. bireysel üyeler için verilen hizmetler, ilgili bölümde aksi belirtilmediği sürece, kesinlikle ücretsizdir. yalnızca aşağıdaki durumlarda, site yönetimi kullanımı engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

-     toplam bilgilere ve site içeriğine müdahale edilmeye çalışılması durumunda,

-     site’de yer alan bilgilerin izin alınmaksızın kısmen veya tümüyle kopyalanması ve her ne şekilde olursa olsun kullanılması durumunda,

-     site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması veya yapılmaya çalışılması durumunda.

telif hakkı ve marka

site üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi  showhow’a aittir.

bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu showhow’ın veya lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir.

kişisel kullanım

bu site’deki malzemelerin kullanımı yalnızca bilgi amaçlıdır. bu internet sitesinin içindekileri internet sitesi yöneticisinden önceden yazılı izin almadan, hiçbir şekilde işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanını, web sitesini kısmen ya da tamamen kopyalanmamayı, dağıtmamayı, yayınlamamayı, aktarmamayı, değiştirmemeyi, sergilememeyi veya bunlara dayanan eserler yapmamayı ve/veya kullanmamayı kabul etmektesiniz. bu internet sitesindeki malzemelerin tarafınızca izinsiz kullanımından dolayı showhow’ın ve internet sitesi’nin uğramış olduğu ve/veya uğrayacağı maddi ve manevi her tür zarar ve ziyanı tazmin hakları saklıdır.

bağlantılı siteler

bu site’de yer alan linkler aracılığı ile gidilen showhow’a ait olmayan sayfalar ve içeriği ile ilgili olarak showhow’ın ve site yönetimi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

güvenlik

bu site’de yer alan fonksiyonların kesintisiz veya hatasız olduğuna, bu site’nin veya sunucusunun virüs veya başka zararlı parçalar içermediğine dair bir garanti verememekteyiz. bu bağlamda ihmal de dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak kaydıyla hiçbir koşulda showhow ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmaların bu site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal olarak bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından ve/veya diğer yollarla site’ye erişilmesi, site’nin ya da site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, ihlal, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen kullanıcının, üyenin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir.

bu site’yi kullanmakla herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı showhow’ın sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

ayrıca showhow, site’nin çalışması amacıyla kullandığı yazılımlar ile ilgili bir sorumluluk yüklenmemektedir. bu site’de yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullandığınız yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesinden dolayı firmamıza bu konuda bir sorumluluk yüklenemez.

bu anlaşma t.c. yasalarına uygun olarak yürütülecektir. bu anlaşmanın herhangi bir hükmünün yasalar veya öngörülen diğer merciiler tarafından geçersiz addolunması ve bu nedenle uygulanamaz hale gelmesi halinde, diğer maddelerin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.

gizlilik politikası

bu site, showhow tarafından işletilmektedir. bu “online” gizlilik politikası site’den ulaşabileceğiniz hizmetler vasıtasıyla toplayabileceğimiz bilgiler ve bu bilgilerin kullanımı hakkında sizi bilgilendirmektedir. hizmetlerimizi kullanarak ve site’mize girerek, zaman zaman tarafımızdan değiştirilebilecek bu politikada tarif edilen bilgi toplama ve kullanma yöntemlerini kabul etmektesiniz. gizlilik politikamızda herhangi bir güncelleme veya değişiklik olup olmadığını görmek için site’yi her ziyaretinizde kontrol etmelisiniz. gizlilik politikamız veya bilgilerinizin kullanılmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bize info@showhow.com.tr adresinden e-posta mesajı gönderebilirsiniz.

bilgilerin kullanımı

site’mizde pek çok farklı türden bilgi toplamak bizim yetkimizdedir. “mesaj formu”nu doldurmak suretiyle girdiğiniz kimlik bilgileri, adres, elektronik posta adresi, telefon numarası, ıp adresi “kişisel bilgiler” veri tabanımızda tutulmaktadır. bunun yanı sıra, “bu site’de ziyaret ettiğiniz sayfalar” türünde site kullanımına ilişkin “toplam bilgiler” de toplayabiliriz. aşağıda bu tip bilgilerle ve bunları nasıl toplayıp kullandığımızla ilgili daha ayrıntılı bilgi verilmiştir.

bu politikada ziyaretçilerimizin kendileri tarafından ifşa edilenlerin haricinde, ziyaretçilerimizi şahsen tanımlayan veya üçüncü şahısların kendileriyle doğrudan temas kurmasına imkan veren kişisel bilgileri, üyelerimizin rızası olmaksızın kullanmamakta veya ifşa etmemekteyiz.

topladığımız  “kişisel bilgileri” aşağıda sunulan ve diğer belirleyeceğimiz koşullar altında kullanabilir, kullandırabilir, ifşa edebilir veya başka şekilde elimizden çıkarabiliriz:

analiz

sizin hakkınızdaki bilgileri, ziyaretçilerimizin sayısını tahmin etmek, toplam trafik şekillerini ölçmek, ziyaretçi ilgisini tespit etmek gibi istatistik, tasarım ve işletme bilgisi edinmek amacıyla kullanabiliriz. kişisel bilgilerinizi ürünlerimizin veya hizmetlerimizin pazarlanması ve/veya tanıtılması için de kullanabiliriz. bu görevlerin tamamını üçüncü şahıslara ancak gizli şekilde verebiliriz.

kanuni zorunluluk

kanun marifetiyle zorunlu kılınması veya (a) kanunlara uymak, şikayetlere yanıt vermek veya showhow veya site’ye tebliğ edilen yasal tebligatlara uymak; (b) haklarımızı veya mallarımızı, site’yi, çalışanlarımızı, ziyaretçilerimizi veya kamuyu korumak ve savunmak; (c) yargısal merciilere karşı sorumluluk halleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, gerekli olduğuna iyi niyetle inanılması durumunda kişisel bilgileri ifşa edebiliriz.

showhow tarafından sahiplik/kullanım

site’mizde toplanan bilgiler showhow ve izin verilen üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından kullanılabilir. ayrıca bu site’de çeşitli program ve yazılımlar kullanabiliriz.

şirket satışları
bu site vasıtasıyla toplanan bilgiler, showhow’ın ticari sırrı ve ticari varlığı kabul edilir.

toplam bilgiler

bizi “online” her ziyaretinizde siz ve site’mizi kullanmanızla ilgili toplam bilgiler’i toplamaktayız. örneğin site’mize giriş ve çıkış noktaları (giriş veren url veya alanlar gibi), site trafik istatistikleri, sayfa görüntüleme, izlenimler ve işletme sistemi ve tarayıcı tipi gibi muhtelif şekillerde “tıklama akış” bilgilerini toplayabiliriz. bu “toplam bilgiler” genel olarak sizi şahsen tanımlamaz veya harici amaçlar için sizi doğrudan tanıtmaz. “toplam bilgiler”i toplayabilir, derleyebilir, saklayabilir, yayınlayabilir, tanıtabilir, rapor edebilir veya başka bir şekilde ifşa edebilir veya kullanabiliriz; bununla beraber bu bilgilerin sizi şahsen tanımlamaması şarttır. bu bilgileri başka şirketlerle paylaştığımızda herhangi bir kullanıcının takip edilmesi mümkün değildir ve sizinle temas etmek için kullanılmaz. herhangi bir “toplam bilgi”yi sizinle ilişkilendirirsek, bu bilgiler bu politika çerçevesinde diğer kişisel tanımlayıcı bilgiler gibi işlem görecektir.

işbu kullanım koşulları showhow tarafından site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır, kullanıcılar ve üyeler, işbu sözleşme hükümlerini site’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. 

Share